Общинска избирателна комисия Доспат


РЕШЕНИЕ
№ 174
Доспат, 06.06.2018

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

Въз основа на подадено заявление от Пламен Мирославов Айвазов , ЕГН ********** с вх.№ 07-1241/04.06.2018г. в Общински Съвет-Доспат и Уведомление изх.№Обс-07-1242 / 04.06.2018 г. на Председателя на Общински Съвет -Доспат и на основание чл. 87, ал. 1, т. 24 от Изборния кодекс, чл.30 ал.4 т.3, чл.30 ал.7 от ЗМСМА и въз основа на получените данни от протоколите на СИК, ОИК-Доспат

РЕШИ:

ПРЕКРАТЯВА пълномощията на Пламен Мирославов Айвазов, ЕГН **********, избран за общински съветник от листата на Движение за права и свободи-ДПС с решение № 140 -МИ от 26.10.2015г. на ОИК-Доспат .

АНУЛИРА издаденото на Пламен Мирославов Айвазов, ЕГН **********,

удостоверение за избран общински съветник.

ОБЯВЯВА за избран за общински съветник следващия от листата на Движение за права и свободи-ДПС – Али Рафатов Заимов с ЕГН **********

Издава удостоверение на избрания за общински съветник.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Централната избирателна комисия в срок до три дни от обявяването му.

Председател: Емил Пържанов

Зам.Председател:Радина Карасавова

 

 

Председател: Емил Златков Пържанов

Зам. председател: Радина Миткова Карасавова

* Публикувано на 06.06.2018 в 17:51 часа

Календар

Решения

  • № 174 / 06.06.2018

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 173 / 31.03.2016

    относно: Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

  • № 172 / 08.01.2016

    относно: : Прекратяване на пълномощията на избран общински съветник, поради подадено заявление за отказ от общински съветник и обявяване за избран, следващия от листата.

всички решения